Om Företaget

BS Marin grundades 2010 och är godkänd för F-skatt.

Vårat mål med verksamheten är att kunna erbjuda ett helhetskoncept av båtunderhåll och reparations arbeten. Våran tanke är att du bara ska behöva ett nummer när du får problem eller behöver en hjälpande hand med båten.

Miljö

Vi arbetar konstant för att minska miljöpåverkan genom att minimera användningen av miljöfarliga ämnen, vi är självklart noggranna med vårt avfall och sorterar. Där det finns risk för tillexempel oljespill använder vi ”uppsugningsmattor” så oljan inte kommer ut i naturen.
Dessutom tar vi avstånd från att använda västkust färg på ostkusten.

Affärsidé

Vi kommer att utföra båtunderhåll, reparationer och uppgraderings arbeten ute hos kund till konkurrenskraftiga priser.

Vision

Vår Vision är att få företaget att växa och bli Stockholms största mobila båtservice med bra och snabb service, till ett förmånligt pris!